Award 2: Sustainability Award (Toekomstwelzijn & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO))

Hoe gaat u tewerk op het vlak van Sustainability & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om u te helpen hebben we enkele concrete vragen weerhouden.

1. Welke doelstellingen worden er op het vlak van voeding genomen met betrekking tot de impact van de ecologische voetafdruk?

2. Welke doelstellingen worden er daarbuiten genomen met betrekking tot de impact van de ecologische voetafdruk?

3. Welke doelstellingen inzake MVO bestaan er inzake personeelsbeleid en overleg?

Bijlage

CC

Our partners