Award 3: Health Award (Gezondheid, Voeding en Nutritionele Aspecten)

Hoe gaat u tewerk op het vlak van Gezondheid en Nutritionele Aspecten? Om u te helpen hebben we enkele concrete vragen weerhouden.

1. Hoe houdt men bij de menusamenstelling rekening met een evenwichtig voedingspatroon?

2. Houdt men rekening bij het aanbieden van maaltijden met alle gekende dieetvormen en met specifieke problemen zoals bijvoorbeeld kauwen of slikken?

3. Wordt verbruikersinformatie meegedeeld?

4. Wordt er aan verbruikersbeïnvloeding met betrekking tot het consumeren van gezonde voeding aandacht besteed?

Bijlage

CC

Our partners