Award 4: Innovation in Catering Award (Innovatie, vernieuwing & Originaliteit)

Hoe gaat u tewerk op het vlak van Innovatie & Originaliteit? Om u te helpen hebben we enkele concrete vragen weerhouden.

1. Wordt het menuaanbod jaarlijks vernieuwd?

2. Ondersteunt de cateringdienst andere bedrijfsprocessen dan deze die in de eigenlijke opdracht beschreven staan?

3. Worden er concrete doelstellingen geformuleerd om de cateringfaciliteiten maximaal te gebruiken en te laten renderen?

Bijlage

CC

Our partners