Award 5: Waste Management (Afvalbeheer, preventie en recycleren)

Dit jaar is er opnieuw de award ‘waste management’. Deze award speelt in op een actueel thema: afvalverwerking in de keukens en de daaraan gekoppelde duurzaamheid van verpakkingen en voedselverspilling.

Hieronder vindt u enkele vragen waarmee u kan deelnemen voor de award ‘waste management’. Vul deze zo duidelijk mogelijk in, bij vragen kan u steeds met ons communiceren via [email protected].
 
Hoe gaan jullie tewerk op het vlak van Waste Management? Om u te helpen hebben we enkele concrete vragen weerhouden: 

1. Preventie extern (uw eigen aankopen bij leveranciers): voorkomen van onnodige verpakkingen en voorkeur voor duurzame oplossingen bij uw eigen aankopen

Duurzaamheid van verpakkingen heeft betrekking op 5 duurzaamheidscriteria: Vermijden, Reduceren, Hergebruiken, Recycleren, Hernieuwbaar materiaal

2. Preventie intern (uw eigen aanbod aan uw klanten): duurzame dienstverpakkingen of benodigdheden (bekers, bestek, borden, servetten) die klanten ter beschikking krijgen

Alle dienstverpakkingen (bekers, bestek, borden, servetten) kunnen eveneens aan de 5 duurzaamheidscriteria voldoen: Vermijden, Reduceren, Hergebruiken, Recycleren, Hernieuwbaar materiaal

3. Voedselverspilling vermijden

4. Sorteren van afval in de keuken (door personeel)

5. Sorteren van afval in de publieke ruimtes (door klantenbezoekers)

6. Heeft u nog andere voorbeelden of best practices die u rond de problematiek van waste mangement kan aanhalen?

Bijlage

CC

Our partners