Catering Award:
Innovatie en orginaliteit - Zorgverblijf Antwerpen

22/03/2017

Woonzorgcentrum Sint Anna/ Ruytenburg: innoveren is een must

  • Zorgbedrijf Antwerpen telt 42 dienstencentra, een gamma aan thuisdiensten, 3.250 serviceflats en 17 woonzorgcentra in de stad Antwerpen, (web)winkel www.deschakel.be met producten voor en getest door senioren en 7 centra voor jeugdzorg
  • In woonzorgcentrum Sint Anna/Ruytenburg zorgen 31 keukenmedewerkers voor 600 maaltijden
  • Zorgbedrijf Antwerpen telt 3.800 medewerkers die dagelijks 17.000 klanten helpen * In 2016 verkozen tot overheidsorganisatie van het jaar 
Thuisgevoel, kleinschaligheid en maatwerk

Menucycli en één centrale refter zijn in Woonzorgcentrum Sint Anna/Ruytenburg voltooid verleden tijd. Dagelijks wisselende menu’s zonder terugkeerpatroon die in samenspraak met de bewoners worden samengesteld kwamen in de plaats. Net zoals kleinschalige leefgroepen die in een (t)huiselijke omgeving gerechten in fraai porseleinen opdienschalen op tafel geserveerd krijgen. Grote maaltijdtrolleys die naar een ziekenhuis kunnen verwijzen, worden niet langer gebruikt.  

 ‘Iedereen in onze stad of gemeente, ook de hulpbehoevende, heeft het recht om comfortabel ouder te worden.’ Met die doelstelling staat het Zorgbedrijf Antwerpen stevig in het veld. De woon-, zorg- en comfortdiensten voor senioren worden gerealiseerd door een professionele bedrijfsaanpak gericht op onder meer innovatie en creatief vooruitdenken. 

‘Innoveren is één van de groeipijlers en essentieel om onze lange termijn doelstellingen te realiseren,” aldus Ingrid Siaens, senior project manager van Zorgbedrijf Antwerpen. “We moeten assertief anticiperen op wat ons afkomt,” klinkt het bijzonder gedecideerd. “Binnen tien jaar tijd komen er 30.000 senioren bij in deze stad. Die nieuwe senioren hebben andere verwachtingen. Het is een generatie die zolang mogelijk thuis wil blijven wonen, vertrouwd is met de digitalisering, die een gewijzigd voedingspatroon heeft en met een meer internationale keuken vertrouwd is geraakt en die ook bewuster en kritischer met voeding omgaat.” 

Om aan al die verwachtingen zo goed als mogelijk te voldoen, wordt de maaltijdzorg in die zin aangepast. Kwaliteit staat voor voldoen aan de verwachtingen van de klant. “De kwaliteit van de maaltijd is één van de belangrijkste pijlers waarop een woonzorgcentrum door de klanten wordt beoordeeld”, onderstreept Ingrid Siaens. “Voeding is niet alleen belangrijk voor hun gezondheid maar ook voor sociale relaties, sfeer en algemeen welbehagen.” Daarom krijgen de bewoners via een driemaandelijkse menuraad en een votingsysteem via Facebook inspraak in de opmaak van de menu’s en is men afge-stapt van menucycli. “We gaan voor maatwerk, maximale variatie en diversifiëren het aanbod zo ruim mogelijk in functie van de seizoenen, smaken, geuren en kleuren en dit steeds uiter-aard met het oog op juiste portionering, voedingswaarden en optimale voedselveiligheid en goed kostenbeheer.”

De menu’s en het overleg rond de samenstelling ervan is een essentieel onderdeel in het zorgproces dat daarom in eigen beheer verzekerd wordt. Er is een vaste en gecontroleerde regel dat tenminste 40% van het menuaanbod jaarlijks wordt vernieuwd. Dergelijke aanpak en ook nieuwe ideeën worden van bovenuit via regelmatige brainstormsessies gestimuleerd. “Creatief denken is voor ons uitermate belangrijk. In de eerste plaats om onze doelstellingen te realiseren, competitief te blijven en groei mogelijk te maken. Maar ook voor ons imago als innoverend bedrijf, voor onze werving. Veel medewerkers willen vandaag immers en meer dan terecht proactief participeren in het beleid. Mensen motiveren en zich laten ontplooien is daarom ook één van de basiswaarden van Zorgbedrijf Antwerpen.”
 

More News

Tijd besparen in de keuken met voorgegaarde producten van Meco

12/09/2022

Faced with inflation

31/08/2022

Partner in the picture: Allgro

19/08/2022

Our partners