Partnernews:
Allgro kiest voor duurzaamheid

21 jun. 2023

Partnertekst Allgro

3 grote pijlers: grondstoffen + water + energie

Allgro is een gevestigde waarde met veel expertise binnen de sector, waar een duurzaam aankoopbeleid centraal staat. 80% van onze producten worden aangekocht op de Belgische veilingen en bij Belgische telers. Op die manier garanderen we de beste voorwaarden inzake goede agrarische praktijken, hygiëne en kwaliteit van de producten. Er worden bijkomende eisen gesteld met betrekking tot milieubewuste teelt om uiteindelijk tot een evenwichtige balans te komen tussen people, profit en planet.

 

 Sociaal engagement

Allgrow steunt diverse sociale en lokale projecten. Jaarlijks doen we een actie waarbij we groentepakketten verkopen. De voorbije jaren hebben we meer dan €30 000 ingezameld. De opbrengst ging dit jaar naar 6 goede doelen in onze streek.

Lokale voedselbanken komen op regelmatige basis overschotten ophalen.

energie: elektriciteit

3462 zonnepanelen = 10 000m2 = 40% van de verbruikte elektriciteit. = elektriciteitsproductie van 367 gezinnen per jaar.

CO2-neutrale koelinstallatie

Verbruikt 30% minder energie. Geen uitstoot van CO2.

Warmterecuperatie voor de verwarming van alle sociale lokalen.

water zuivering


Afvalwater -–-–> drinkbaar water. Dagelijks 165 000 liter verbruik. 80% wordt hergebruikt.

 duurzame grondstoffen

Flandria label en veiling. Korte keten en lokale teelt.

mobiliteit: gecombineerd transport


Leveringen combineren met het ophalen van grondstoffen. Voedselkilometers laag houden. Vrachtwagen op CNG.

 afvalpreventie & verpakking

Groenten- en fruitafval wordt opgehaald voor productie biogas. Biogas = bron duurzame energie. Gerecycleerde verpakking.


Werking koelinstallatie

In Allgro hebben wij een hypermoderne koelinstallatie waarbij we voor 100 % gebruik maken van het natuurlijke koudemiddel CO2.

Dit is in tegenstelling tot synthetische koudemiddelen niet schadelijk voor de ozonlaag! Onze koelinstallatie is geoptimaliseerd in de vorm van restwarmterecuperatie; zo gebruiken we de restwarmte van de koelinstallatie voor de verwarming van alle burelen en sociale lokalen. Met behulp van de beste isolatie beperken we ons koudeverlies. Dankzij deze inspanningen is onze koelinstallatie duurzaam en milieuvriendelijk!

Meer Nieuws

We are House of Hospitality

10 mei 2024

Ontdek de Lente-Zomereditie van de GET INSPIRED!

26 apr. 2024

Gault&Millau Inspiration Talks op Tavola 2024

4 mrt. 2024

Onze partners