Chef Jelle De Kepper van het woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout kreeg de Best of Class Gault&Millau/ Aramark trofee.

29/12/2020

Aramark & Gault&Millau Benelux

Gedurende acht maanden (juni 2019 tot februari 2020) werden binnen een consultancyopdracht, door Aramark toevertrouwd aan Gault&Millau Benelux, vijf woonzorgcentra meermaals tijdens lunchmomenten bezocht. Inspecteurs van Gault&Millau genoten samen met de bewoners van een lunch om inzicht te krijgen in de smaakkwaliteit en de presentatie van een maaltijd. Deze werden eveneens op het niveau van voedingswaarden en vanuit het perspectief van een duurzame aanpak geanalyseerd.
 
Daarvoor konden de inspecteurs van Gault&Millau rekenen op de expertise van diëtiste Sarah Dries van Vlaams Instituut Gezond Leven die ondersteunende feedback gaf rond maaltijdbegeleiding, maaltijdomkadering en selectieve smaaksturing. Dit in het kader van preventie rond ondervoeding, een thema dat bij Aramark bijzondere aandacht krijgt.

Best of Class 2019-2020 trofee

Doel was de interne werking verder te versterken. De bevindingen werden dan ook in alle transparantie gedeeld met de chef en de Aramark directie. Hoewel de inspectierondes in het geheel geen onderling competitief karakter hadden, werd op het eind van de eerste samenwerking besloten om een trofee uit te reiken. Niet aan de beste chef, omdat een onderlinge vergelijking dat moeilijk mogelijk maakt. Wel aan de chef die zich het best heeft onderscheiden in zijn engagement om de tussentijdse en finale aanbevelingen op te volgen en op die manier de geleverde kwaliteit nog verder te verbeteren.
 
Op basis daarvan deelt Aramark chef Jelle De Kepper deze ‘Best of Class 2019-2020 trofee’ met het keukenteam van Woonzorgcentrum Sint-Lucia in Turnhout, waarvoor Gault&Millau en Aramark hen van harte gelukwenst.  Alle partijen hopen, zodra het mogelijk is weer aan de slag te gaan, een vervolg op  deze gesmaakte consultancyopdracht te verzekeren.

More News

Authentic Demi-Glace & Fonds - Een authentieke basis waarop chefs kunnen bouwen

27/01/2023

Tijd besparen in de keuken met voorgegaarde producten van Meco

12/09/2022

Faced with inflation

31/08/2022

Our partners