Partnertekst:
Renewi

13 oct. 2020

Restaurateurs, traiteur, cateraars,… niemand ontkomt aan het fenomeen van voedingsafval. De regelgeving rond de preventie van voedselverlies en afvalverwerking zal vanaf 1 januari 2021 verstrengen.

Renewi biedt daarbij een helpende hand. Het bedrijf verwerkt in ons land jaarlijks 12.000 ton voedingsafval tot groene energie en meststof. Dat is goed nieuws. Daardoor is het verwerken van voedingsafval immers aanzienlijk goedkoper dan het verwerken van dan het verwerken van restafval. Omdat restafval geen bijdrage levert aan de circulaire economie, blijft restafval een dure aangelegenheid. Wie slim sorteert en zoveel als mogelijk voedingsafval uit de fractie restafval haalt, wordt daardoor met een lagere kostenfactuur beloond.

Renewi speelt daarin een belangrijk rol. Renewi is groot en sterk in afvalinzameling en verlost sectoren van onder meer hun voedingsafval door het als circulair bedrijf tot nieuwe grondstoffen en energie te verwerken. Eens ontdaan van mogelijke restverpakking zal Renewi immers circa 90 % van het voedingsafval via vergistingsinstallaties verwerken tot groene energie. Daarnaast kunnen voedingsresten na vergisting als meststof in de landbouw gebruikt worden. Of hoe het onvermijdelijke probleem van voedingsafval dankzij een praktische, slimme en kostenefficiënte aanpak voor bedrijf en milieu tot een win-winsituatie kan leiden.

Plus D'actualités

Belgian Event Caterer Association BECAS: L’Union fait la force

7 déc. 2023

Les traiteurs d’entreprises font souffler un vent positif

4 déc. 2023

Nouveau: GM Catering Award 2024 relatif à la politique de bien-être du collaborateur, avec le partenaire SD Worx

30 nov. 2023

Nos partenaires